Stavění máje 30.4.2016

Poslední dubnový den svítilo sluníčko a tak nám stavění májky zpříjemnilo. Zatímco dospělí hasiči májku stavěli, pro menší děti byly připraveny soutěže. Příchozím jsme předvedli požární útok a všichni dohromady jsme si pak večer užili pálení čarodějnic !

Návštěva u SDH Lubno

22. dubna jsme přijali pozvání od dobrovolných hasičů v sousedním Lubně, abychom si nanečisto vyzkoušeli požární útok. Celý páteční trénink jsme tedy strávili učením se od zkušenějších a nutno i říci velmi úspěšných mladých hasičů z Lubna. Ke konci jsme si to taky mohli vyzkoušet, ještě než začne sezóna naostro.

Brigáda Ukliďte Pržno 2016

Mladí i dospělí hasiči se zúčastnili celorepublikové akce Ukliďte Česko. Akce se konala již po několikáté a i díky našim hasičům se podařilo Pržno zase o něco zkrášlit. Některé fotky jsme si půjčili z webu www.przno.cz

Přednáška o první pomoci

Všichni víme, že správný hasič si musí poradit s ohněm. Hasiči jsou ale takoví univerzální pomocníci, kteří musí umět v podstatě vše. A mimo jiné musí ovládat i první pomoc. 8. dubna jsme měli přednášku o první pomoci a mohli jsme si na figuríně vyzkoušet i masáž srdce.