Mikulášský jarmark 26.11.2016

Obec Pržno pořádala 26.11.2016 obecní Mikulášský jarmark. I hasiči byli aktivně u toho, čertice prodávali občerstvení a Mikuláš, anděl a čert chodili kolem a bavili všechny kolem, hlavně pak děti.

Hasičské muzeum 5.11.2016

Dne 05. listopadu se konal výlet do Ostravy, kde jsme navštívili hasičské muzeum. Expozice muzea tvoří sedm částí. Nahlédli jsme do historie hasičstva, viděli jsme současnou techniku, pracoviště integrovaného bezpečnostního centra, modelové situace a ukázky záchranných prací ve výškách a nad volnou hloubkou. Vše jsme si důkladně prohlédli, některé exponáty vyzkoušeli a dozvěděli spoustu informací. Určitě…