Nový zásahový vůz JSDH Pržno

V pátek 6.10.2023 si naši hasiči přivezli nový výjezdový automobil IVECO DA10-L1MS. Velitel jednotky předložil obci v roce 2022 žádost na pořízení vhodného vozidla.Na zasedání zastupitelstva v březnu 2022 byl projednán a schválen návrh starosty obce záměr na pořízení vozidla. Vozidlo bylo dodáno v souladu se smlouvou, jeho cena byla 3.633.630 Kč.Vozidlo bylo pořízeno plně…