Krásná-Mohelnice 24.07. 2021

V červenci jsme taká zamířili na soutěž v Krásné-Mohelnici. Zde soutěžily dvě družstva. Družstvo mladších žáků se umístilo na 5. místě. Starší žáci si zde vybojovali krásné 1. místo.

Krásná 17.07.2021

Na první naši prázdninovou soutěž jsme zamířili na Krásnou. Zúčastnilo se jedno družstvo mladších žáků, kteří se umístili na 4. místě.